Kişisel Atölyeler

En Genç Kişisel Atölyeleri

Gençlerin maddi ve manevi gelişimlerine katkı vermek, hayata dair kapsamlı bir bakış açısını ideal kaynaktan kendilerine sunmak amacıyla oluşturulmuş atölye grubudur.

Bu atölye grubunda DISC kişilik analizi, sürdürülebilir kişisel hayat planı, irade eğitimi, duygusal zeka eğitimi gibi atölye başlıkları bulunmaktadır.

En Genç Kişisel Atölyeleri

Gençlerin maddi ve manevi gelişimlerine katkı vermek, hayata dair kapsamlı bir bakış açısını ideal kaynaktan kendilerine sunmak amacıyla oluşturulmuş atölye grubudur.

Bu atölye grubunda DISC kişilik analizi, sürdürülebilir kişisel hayat planı, irade eğitimi, duygusal zeka eğitimi gibi atölye başlıkları bulunmaktadır.

Son Atölyelerimiz