Kişisel Atölyeler2020-08-17T23:42:15+00:00

Kişisel Atölyeler

Gençlerin maddi ve manevi gelişimlerine katkı vermek, hayata dair kapsamlı bir bakış açısını ideal kaynaktan kendilerine sunmak amacıyla oluşturulmuş atölye grubudur.
Bu atölye grubunda DISC kişilik analizi, sürdürülebilir kişisel hayat planı, irade eğitimi, duygusal zeka eğitimi gibi atölye başlıkları bulunmaktadır.

Kayak atölyesi

Kasım 6th, 2020|

Button Text lorem ipsum dolor sit amet

Go to Top