En Genc

EN GENÇ üniversiteli gençlerin kişisel, sosyal ve profesyonel olmak üzere hayatın her alanında en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak üzere kurgulanmış, tamamı üniversite öğrencilerinin insiyatifiyle şekillendirilmiş, bir atölye programıdır.

Projemiz, kapsayıcı ve verim odaklı bir atölye programı olmasının ötesinde, varoluş gayesine uygun bir yaşam tarzını çağa uygun bir modelle ortaya koymaya çalışan, evrensel bir kimlik sunan gençlik hareketidir.

Sahip olduğu vizyon ve misyon ile EN GENÇ, insanlığa fayda üretme gayreti içerisinde olan gençlerin buluşma, gelişme ve iyilik üretme noktasıdır.

En Genc

En Genç, üniversite eğitimi gören milyonlarca öğrenciden insaf sahibi, özverili, kendini geliştirmeye açık, insanlığa fayda üretme kaygısı taşıyan gençlere ulaşmayı ve onları 8 milyarı kucaklayıcı iç huzura kavuşturacak değerlerle tanıştırmayı amaçlayan bir projedir.

Bu proje insaf sahibi, hayatında sevgiyi esas alan gençlere;

–           Varoluş gayesine uygun bir toplumsal yaşamı öngören yeni bir vizyon

–           kişisel, profesyonel ve sosyal olmak üzere hayatın her alanında hayatına katkı sağlayacak bilgi, birikim ve beceriler

–           ahlâkî ve meslekî bakımdan donanımlı, küresel düşünebilen aksiyoner gençlerin topluma kazandırılmasına vesile olunacaktır.

En Genc

EN GENÇ, üniversiteli öğrencilere hem bir kişisel ve kariyer gelişim merkezi hem de eğitim ve sosyalleşme platformudur. Meslek gruplarından bağımsız olarak bütün katılımcılara katkı sağlayabilecek geleceğin mesleki yetkinliklerini ve insanlığa fayda getirecek evrensel değerlerimizi kazandırmayı amaçlayan bir lider yetiştirme programı olarak kurgulanmıştır. Dolayısıyla kapsamı lisans düzeyinde kendini geliştirme ve toplumsal fayda üretme gayretinde olan gençlere yönelik kapsamlı eğitimlerdir.