KEŞFET KENDİNİ

EN GENÇ kişisel, sosyal ve profesyonel olmak üzere hayatın her alanında kapsayıcı bir içeriğe sahip olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple EN GENÇ bir akademi programı olmasının ötesinde, varoluş gayesine uygun bir yaşam tarzını çağa uygun bir modelle ortaya koymaya çalışan, evrensel bir kimlik sunan gençlik hareketidir.

GENÇ = HAZİNE

“Genç” kelimesinin tarihi, kökü, aslı araştırılmaya değerdir! Farsça’da genç; “hazine” demektir. Arapça’ya kenz olarak geçmiştir. Hayatın bu önemli devresinin ne kadar büyük ve kıymeti olduğunu göstermek için çok arif, çok hakîm, çok filozof ve çok bilge olan ecdadımız, “genç” adını vermiştir.

Biz Kimiz?

En Genç, üniversite eğitimi gören milyonlarca öğrenciden insaf sahibi, özverili, kendini geliştirmeye açık, insanlığa fayda üretme kaygısı taşıyan gençlere ulaşmayı ve onları 8 milyarı kucaklayıcı iç huzura kavuşturacak değerlerle tanıştırmayı amaçlayan bir projedir.

Bu proje insaf sahibi, hayatında sevgiyi esas alan gençlere;

  • Varoluş gayesine uygun bir toplumsal yaşamı öngören yeni bir vizyon
  • Kişisel, profesyonel ve sosyal olmak üzere hayatın her alanında hayatına katkı sağlayacak bilgi, birikim ve beceriler
  • Ahlâkî ve meslekî bakımdan donanımlı, küresel düşünebilen aksiyoner gençlerin topluma kazandırılmasına vesile olunacaktır.

Değerlerimiz

Bu amaçla kurguladığımız projemizin temel ilkeleri:

  • SEVGİ

  • SAĞDUYU
  • ESNEKLİK
  • ÇOK YÖNLÜLÜK

  • KAPSAYICILIK
  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  • ERİŞİLEBİLİRLİK

MAVİ BİR NEFES ATÖLYESİ

AKTİF ÖĞRENME STRATEJİLERİ

DISC KARAKTER ANALİZİ

En Genç’ten Haberler